Nederlands | English

Renske Endel

Nieuws

Lustrum Millenniumgemeente Langedijk20 | 11 | 2013

5 jaar geleden is Millenniumgemeente Langedijk in het leven geroepen. Een initiatief om als gemeente actief bij te dragen aan het realiseren van 3 van de 8 millenniumdoelen die door 189 lidstaten van de Verenigde Naties vastgesteld zijn en die een einde moeten maken aan extreme armoede, ongelijkheid, ziekte en honger in de wereld.

Het lustrum werd 20 november gevierd met een feestelijke bijeenkomst in theater de binding. Als ambassadrice van Millenniumgemeente Langedijk heb ik tijdens deze inspirererde, interactieve avond opgetreden met een luchtacrobatiek act in de ring. 

Website Millenniumgemeente Langedijk